Naujienos

Programos išbandymo dalyvių seminaras „Kaip turi būti kūriamas kokybiškas ugdymo turinys“

 
 
Ona Vaščenkienė paveikslėlis
Programos išbandymo dalyvių seminaras „Kaip turi būti kūriamas kokybiškas ugdymo turinys“
Ona Vaščenkienė - Antradienis, 2017 gruodžio 12, 16:45
 

Sausio 2–3 d. vyks dar vienas „Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms“ išbandymo komandų susitikimas, kuriame mokytojai ir mokyklų vadovai kartu su ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė ir vyriausiąja specialiste Dalia Švelnienė aptars išbandymo eigą ir pasidalys patirtimi.

Seminaro tikslas išsiaiškinti, kaip turi būti kuriamas kokybiškas gamtamokslinis ugdymo turinis siekiant pagerinti mokinių pasiekimus.

ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Rita Dukynaitė su seminaro dalyviais nagrinės problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimų ugdymą atsižvelgiant į OECD PISA 2015 tyrimo rezultatus, LEU Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedros docentė dr. Ramutė Bruzgelevičienė padės mokytojams rasti diferencijavimo, individualizavimo ir personalizavimo sąsajų su mokinių pasiekimais, o VU docentė, JT EEK darnaus vystymosi švietimo ekspertė dr. Laima Galkutė su mokytojais aptars kūrybiškumo plėtotę per gamtamokslinį ugdymą.